Tato e-learningová opora vznikla v rámci projektu: "Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na PF UJEP v Ústí nad Labem v kombinované formě studia." CZ1.07/2.2.00/18.0020

Tato e-learningová opora vznikla v rámci projektu

Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na PF UJEP v Ústí nad Labem CZ 1.07/2.2.00/18.0020

 

Cílem elearningové opory je seznámit posluchače se základními pojmy v oblasti výrazových vyjadřovacích prostředků ve výtvarné výchově. Tato studijní opora je vytvořena v kontextu s náplní předmětu KV1/6098 Výtvarné koncepty a postupy I, jehož hlavním jehož je naučit studenty postupně chápat sepětí myšlenkového pozadí (konceptu) a vizuality s výtvarným postupem, technikou a zvoleným materiálem.

 

Tato e-learningová opora vznikla v rámci projektu

Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na PF UJEP v Ústí nad Labem CZ 1.07/2.2.00/18.0020

Cílem elaerningové opory je přiblížit posluchačům proměny ztvárnění lidské postavy v dějinách výtvarného umění včetně ukázek soudobého pojetí. Výcházíme z náplně předmětu KV1/61101 Metody vizuálních oborů, ve kterém by se měli studenti naučit vytvářet metody a postupy, které jsou vědomé, rozfázované a ví se, čemu jednotlivé kroky slouží a co způsobují, pro jaký věk jsou určeny a kde se nejlépe uplatní. Studenti se učí své postoje formulovat a tím komunikovat s okolím, docházejí tak k smyslu své práce. Součástí této studijní opory jsou i praktické ukázky z hodin výtvarné výchovy.

Tato e-learningová opora vznikla v rámci projektu

Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na PF UJEP v Ústí nad Labem CZ 1.07/2.2.00/18.0020

Nejen tvorba RVP přinesla do škol nutné úpravy učebních plánů, ale hlavně pluralitní doba, ve které žijeme, vyžaduje nové pojetí a přístupy v edukačním procesu s ohledem na rozšíření náplně jednotlivých předmětů a mezipředmětové přesahy. Ráda bych zde upozornila na zcela nové pojetí předmětu výtvarná výchova, jeho nepostradatelnost a nutnost odborného vedení v primárním vzdělávání.