Aktuální problémy výuky matematiky v kontextu společenských změn a nových odborných poznatků.