Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Cílem kurzu je poskytnout studentům vhled a orientaci v psychologii osobnosti a hlavních tématech, kterými se zabývá.
Kurz je koncipován ve třech formách. Formou přednášek, elerningu a samostatné iniciativy studenta při studiu literatury a tvorby seminárních prací.

Cílem kurzu je poskytnout studentům vhled a orientaci v psychologii osobnosti a hlavních tématech, kterými se zabývá.
Kurz je koncipován ve třech formách. Formou přednášek, elerningu a samostatné iniciativy studenta při studiu literatury a tvorby seminárních prací.

Kurz poskytuje základní znalosti o psychologii sportu :-).