Tento kurz slouží všem studentům PF, kteří si zapsali předmět typu „Základy ICT“ ve všech akreditovaných variantách ke zopakování a procvičení probírané látky - téma textové editory, tvorba dokumentu typu odborný text či seminární práce, digitální pomůcky pro dodržení české jazykové normy a dalších norem pro úpravu odborných prací (zejm. typografie, organizace textu, citační normy atd.), výpočty v tabulkovém editoru, riziková komunikace na Internetu.