Tato složka je určena pro kurzy, které nejsou výukou!

Tento kurz seznamuje pracovníky studijních referátů s funkcemi IS/STAG určenýmu pro administraci přijímacího řízení, vlastního studia a absolutoria.

Tento kurz je určen pro sektretariáty kateder. Jsou v něm stručně a přehledně popsány všechny činnosti, které sekretářky provádí v systému IS/STAG.