Hlavním účelem tohoto kurzu je šířeji obeznámit jeho účastníky s relativně novým specifickým prostředím pro tvorbu Školských Vzdělávacích Programů (ŠVP), které vyvinula Česká Školní Inspekce (ČŠI) za účelem podpory činnosti škol a školských zařízení, stejně jako účastníkům podrobně přiblížit samotný informační systém InspIS ŠVP, který by měl dle vyjádření ČŠI výrazně usnadnit a zkvalitnit tvorbu, administraci a naplňování ŠVP, včetně poměrně jednoduchého a přehledného manuálu, který krok za krokem vysvětluje proces tvorby ŠVP. Navazujícím sekundárním účelem je poté především inspirovat a povzbudit samotné účastníky, aby si samy na základě osvojených znalostí a dovedností, zkusili zpracovat ŠVP své vlastní školy či školského zařízení prostřednictvím právě tohoto prostředí, a to na základě vlastního bilancování všech pro a proti informačního systému InspIS ŠVP, jehož využití není, na rozdíl od InspIS SET nebo InspIS DATA, pro školy zatím povinné