Kurz je určen pro studenty předmětu Didaktika výtvarné výchovy 1 v kombinované formě studia.

Obsahem předmětu je zprostředkování didaktických kompetencí budoucích učitelů ZŠ, ZUŠ, SŠ.                  Prezentace uvádějí, doplňují, nebo rozšiřují témata probíraná při pracovních seminářích a skupinových konzultacích.                                                                                                                                                                  Uvedené úkoly se vztahují k prezentacím, dále rozšiřují možnosti uplatnění získaných informací.                   Závěrečný test prověřuje kvality samostudia.

E-learning slouží jako podpora k semináři KVV/0380 PVK - Digitální prostorová modelace vedeném Petrem Zoufalým na KVK PF UJEP v ZS 2013/14.

Anotace

Základním cílem kurzu je seznámení posluchačů s přístupy a metodami práce s 3D animačním a modelačními nástroji, osvojování a rozvíjení kompetencí formou jednoduchých etud se zaměřením na kreativní užívání digitálních technologií při vytváření trojrozměrného artefaktu a jeho začlenění do virtuálního prostoru.

Cíle kurzu

Vytvoření trojrozměrného artefaktu pomocí digitálních technologií
Základní orientace v oboru (seznámení s technologiemi, autory).