Mezi předškolními dětmi v jedné třídě mateřské školy mohou být velmi velké rozdíly v úrovni rozvoje jednotlivých složek schopností. V kurzu se studenti budou zabývat tvorbou úloh pro předškolní děti a změnou vlastností úloh v návaznosti na individuální potřeby dětí.