Didaktika matematiky vázaná na konkrétní matematický obsah. Výběr a tvorba matematických úloh pro žáka 1. stupně základní školy. Výuka matematiky u specifických skupin žáků.